A szakértő jogai és kötelezettségei

Az eljárás során a szakértőt – hasonlóan a felekhez – jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik, melyeket az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény vonatkozó előírásai tartalmazzák. A továbbiakban ezek alapján ismertetjük a szakértő jogait, kötelezettségeit.

Titoktartás

Az igazságügyi szakértőt a tevékenysége során tudomására jutott tényekre és adatokra nézve titoktartási kötelezettség terheli. Azon ügyre vonatkozó tényekről, melyben szakértőként közreműködik csak az eljáró hatóság részére nyújthat tájékoztatást.

Bejelentés

Ha a szakértő vizsgálata során annak tárgyától eltérő. Személy elleni erőszakos bűncselekményről, vagy annak szándékáról szerez tudomást, köteles azt a nyomozó hatóságnak bejelenteni.

Szüneteltetés

Az igazságügyi szakértő tevékenységét az Igazságügyi Szakértői Kamara engedélyével szüneteltetheti.

Szakértői nyilvántartás

Az igazságügyi szakértő szakértői tevékenységéről köteles nyilvántartást vezetni, annak érdekében, hogy az visszakereshető, nyomon követhető legyen. A nyilvántartásban szereplő adatokat kizárólag az igazságügyi névjegyzéket vezető hatóság részére, a kirendelések teljesítésének ellenőrzése céljából lehet továbbítani.

Eljárási kötelezettség

A szakértő az alábbi kivételekkel köteles a hatóság kirendelése alapján eljárni:

  • ha a szakértő személyére nézve kizáró ok áll fenn,
  • a kérdések megválaszolása nem tartozik szakismereti körébe,
  • szakértői tevékenységének ellátásában fontos ok akadályozza,
  • a vizsgálat elvégzéséhez más szakértő igénybevétele is szükséges,
  • a megadott határidőre nem képes feladatát teljesíteni,
  • a feltett kérdésben külön jogszabályban meghatározott szervezet jogosult szakvéleményt adni.

Tudományos és oktatási felhasználás

A szakértői vizsgálat során feltárt tények és adatok az érintettek személyes jogainak sérelme nélkül, tehát anonimizálva tudományos, oktatási célokra felhasználhatók.

Adatkérés joga

A szakértő az őt kirendelő hatóságtól, valamint a felektől további adatokat, felvilágosítást, iratok, tárgyak rendelkezésre bocsátását kérheti.

A bejegyzés kategóriája: Nincs kategorizálva
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük