Szakértői anyagok megismerése

Előző cikkünkben az igazságügyi szakértői tevékenységre vonatkozó adatvédelmi előírásokat ismertettük, aminek egyik fontos eleme az információs önrendelkezési jog elválaszthatatlan részét képező tájékoztatáshoz való jog. Mivel az anyagok megismerésének joga a szakértői tevékenységgel kapcsolatos adatvédelem lényegi eleme, külön cikkben taglaljuk.

Polgári eljárások

A polgári eljárások iratmegtekintési szabályait a Polgári perrendtartásról szóló törvény 119. §-ab   tartalmazza, mely szerint a felek a per iratait a határozatok tervezetei és különvélemények kivételével a per bármely szakaszában engedély nélkül megtekinthetik. A per iratai közé sorolandó az igazságügyi szakértői szakvélemény is, így ha az nem tartalmaz a törvény által említett titokfajták körébe tartozó adatokat, az érintettek által bármikor megismerhető.

Büntető eljárások

A büntetőeljárásról szóló törvény 70/B §-a rendelkezik az iratok megismerésének szabályairól a büntető eljárás során. Főszabály szerint az eljárás során keletkezett iratokat, így a szakvéleményt is az érintettek megismerhetik, azokról másolatot készíthetnek. A betekintési, másolási kérelem teljesítése csak akkor tagadható meg, ha valamely érintett személy emberi méltósághoz való, személyiségi vagy kegyeleti joga sérülne, vagy magánéletre vonatkozó adatok szükségtelenül kerülnének nyilvánosságra.

Közigazgatási eljárások

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 68-69. §-ai szabályozzák az iratbetekintés jogát. Eszerint a törvényben meghatározott kivételekkel az ügyfél a közigazgatási hatóság eljárása során keletkezett, rá vonatkozó iratokba – így a hozzá kapcsolódó szakvéleménybe is – betekinthet.

 Az Igazságügyi Minisztérium álláspontja alapján a tájékoztatáshoz való jog kiterjed az igazságügyi szakértő által készítet szakvélemény alapjául szolgáló, a szakértőnél kezelt, de a szakvélemény részévé nem tett vizsgálati anyagokra és kapcsolódó adatokra.

A bejegyzés kategóriája: Nincs kategorizálva
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük