Igazságügyi szakértői testületek

Az igazságügyi szakértői testületek feladata, hogy bíróság és más hatóság kirendelésére, esetleg megbízás alapján a szakterületüket érintő szakkérdésekben szakvéleményt adjanak.

Igazságügyi szakértői testületek az alábbiak:

  • Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület (székhelye: 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.)
  • Állategészségügyi Igazságügyi Szakértői Testület (székhelye: 1078 Budapest, István u. 2.)
  • Egészségügyi Területen Működő Igazságügyi Szakértői Testület (székhelye: 1051 Budapest, Arany János u. 6–8.)
  • Pénz- és Tőkepiaci Igazságügyi Szakértői Testület (székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.)
  • Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület (székhelye: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 1–3.)

A szakértői testület tagjának megbízatása annak időtartamának lejártával, miniszteri visszavonással vagy a testületi tagságról történő lemondással szűnhet meg. Amennyiben a testület tagja igazságügyi szakértő volt, tagsága a szakértői névjegyzékből való törléssel is megszűnik.

A szakértői testületet az elnök, illetve távolléte, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli, irányítja. A testület ügyviteli feladatait, valamint a bírósággal, hatósággal, esetleg a megbízóval történő kapcsolattartást a titkár látja el. Mind az elnök, mind a helyettes, mind a titkár a szakértői testület tagjai közül öt évre kerül kinevezésre.

A szakértői testület évente legalább egyszer teljes ülést tart, melyen elfogadja, módosítja ügyrendjét, jóváhagyja a testület éves munkájáról szóló beszámolót, dönt az elnököt, elnökhelyettest és titkárt megillető tiszteletdíjról.

A bejegyzés kategóriája: Nincs kategorizálva
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.