Az igazságügyi szakértői kamara

Az igazságügyi szakértői kamara az igazságügyi szakértők önkormányzati elven alapuló szakmai, érdekképviseleti köztestülete. Köztestületként az igazságügyi szakértői tevékenység tudományos művelésének támogatásával, a szakmai és etikai elvek meghatározásával és érvényesítésével, valamint a szakértők képviseletével kapcsolatos közfeladatokat látja el.

A kamara feladatai

 • az igazságügyi szakértői tevékenységgel összefüggő ügyekben képviseli és védi az igazságügyi szakértői kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, a szakértők jogait,
 • képviseli az igazságügyi szakértői kart a nemzetközi szakmai szervezetekben,
 • megalkotja a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) Alapszabályát,
 • megalkotja a szakértők etikai kódexét és az etikai eljárási szabályzatot, továbbá a törvényben meghatározott esetekben a szakértővel szemben etikai eljárást folytat le,
 • az igazságügyi szakértői tevékenységre vonatkozó iránymutatást ad ki,
 • véleményezési jogot gyakorol a szakértők tevékenységét érintő jogszabályok megalkotásánál,
 • véleményezési jogot gyakorol az igazságügyi szakértői szervezet fejlesztési irányainak meghatározásában,
 • szervezi az igazságügyi szakértők jogi és a szakértői munkával összefüggő szakmai továbbképzését, ennek során együttműködik a szakmai, társadalmi szervekkel, más szakmai kamarákkal,
 • a törvényben meghatározott esetekben kezdeményezi a szakértőnek az igazságügyi szakértők névjegyzékéből való törlését,
 • tagjairól nyilvántartást vezet,
 • ellenőrzi a szakértő tevékenységét,
 • ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal.

A kamarai hatósági ügyek eljárási szabályai

A kamara közigazgatási hatóságként jár el a következő ügyekben:

 • bejegyzés a kamara tagjairól vezetett nyilvántartásba, törlés e nyilvántartásból,
 • a szakértőjelölti igazolvány kiállítása,
 • a kamarai tagság szünetelésének engedélyezése,
 • a kamarai tagdíj meg nem fizetése miatt a kamarai tagság megszüntetése,
 • a kamarai tagság felfüggesztése.

A kamarai hatósági eljárást első fokon a területi kamara elnöksége folytatja le, az elnökség határozata ellen fellebbezésnek van helye.

Következő cikkünkben a kamarai tagság keletkezésével, megszűnésével kapcsolatos szabálokat ismertetjük.

A bejegyzés kategóriája: Nincs kategorizálva
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük