Igazságügyi szakértők vizsgálják a gázórákat

Többszázezer forintos kötbéreket számláz ki a Tigáz gázóra-mágnesezés miatt akár ártatlan fogyasztókra is. A kötbér fizetésére kötelezett ügyfelek jelentős része jogtalannak tartja több mint félmillió forintos szolgáltatói követelést.

A gázóra-mágnesezés egyik legfőbb jele a karcolás az óra külső burkolatán. Gyanú esetén a szolgáltató szakemberei az órát leszerelik, dobozba teszik és elszállítják. A leszerelt órát néhány hét múlva egy igazságügyi szakértői vizsgálat keretében megvizsgálják és ott megállapítják, ha lopás történt. A vizsgálatot követően pár nap múlva a fogyasztóhoz érkezik az 540 ezres kötbért és a 30 ezer forintos szerelési és vizsgálati díjat követelő levél.

Egy, az órák vizsgálatában is részt vállaló igazságügyi szakértő azt állítja: ártatlan embereket nem büntetnek meg, kizárólag a valóban manipulált mérők esetében kerül sor a kötbér kiszabására.

A szolgáltató véleménye szerint a szabálytalanságoknak egyértelmű jelei vannak, ha ugyanis egy gázmérőt mágneseznek, akkor azon külsérelmi nyomok keletkeznek, a gázmérő anyagában történik változás és a gázmérő belsejében is olyan egyértelmű elváltozásokat lehet találni, ami egyértelművé teszi a szabálytalan vételezést”.

A fogyasztóvédők szerint azonban a külsérelmi nyomok még nem bizonyítják egyértelműen és elegendően azt, hogy valaki valóban lopta a gázt, azaz ténylegesen megvalósult a szabálytalan vételezés.

A bejegyzés kategóriája: Nincs kategorizálva
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.

12 Responses to Igazságügyi szakértők vizsgálják a gázórákat

 1. csomós árpád szerint:

  nálam azt állapították meg, hogy hamis a zárjegy és belső rongálásnyomok vannak ami arra utal ,hogy szabálytalanul vételeztem,ill. loptam a gázt!

  • Makai Rita szerint:

   és mit sikerült intézni? Nekem pontosan ugyanezt írták és fogalmam sincs mit tudnék lépni, plusz ott lóg a levegőben a 560 ezres csekk.?!

 2. Forgó Morgó szerint:

  Megszólalt a Magyar Energia Hivatal TIGÁZ ügyben
  Sok a panasz a TIGÁZ-ra

  Az MTV „Ma reggel” című műsorának vendége volt 2012. február 03. 08:18-kor Vigassy Csaba a Magyar Energia Hivatal szóvivője. Az műsor az alábbi linkre kattintva tekinthető meg. Az első 2 percben az MTV Megoldások Magazinját idézik, a MEH képviselője a 2 perc 22”-től látható itt:
  http://videotar.mtv.hu/?k=tig%C3%A1z
  A műsor lényege:
  Száraz Gábor TIGÁZ szóvivő szerint Ők jogszerűen, a törvények betartása mellett gyanúsítják meg a fogyasztókat. A tömeges panaszok oka az, hogy a fogyasztók felelőtlenek és tájékozatlanok.
  Vigassy Csaba elmondása szerint a Tiszántúli Gázszolgáltató ellen érkezik a legtöbb panasz, amelyeknek több, mint a fele megalapozott, azaz a fogyasztóknak adnak igazat. A műsorvezető kérdésére válaszolva elmondta azt is, hogy a TIGÁZ-t a hivatal nem szankcionálja (bírságolja) azokban az esetekben sem (több, mint 50%-ról van szó), amikor az derül ki, hogy a szolgáltató alaptalanul rágalmazta és hurcolta meg a fogyasztóját.
  Úgy tűnik, hogy a Vigassy Csaba által képviselt központi kormányzati szerv, nevezetesen a Magyar Energia Hivatal szerint elfogadható, jogszerű és etikus az, hogy egy multinacionális cég a fogyasztóit tömegesen és döntően megalapozatlanul vonjon eljárás alá csak azért, mert a szolgáltató magyarországi vezetése nem tudja a külföldi tulajdonosok számára produkálni azt a profitot, amelyet elvárnak tőle.
  Tekintettel arra, hogy a szolgáltató visszaéléseit (nem tudom nem visszaélésként értékelni azt, amikor jogkövető állampolgárok több, mint a felét gyanúsítanak, illetve vádolnak meg gázlopással úgy, hogy azt a szolgáltató a jogrendszer által meghatározott módon nem tudja bizonyítani) a Magyar Energia Hivatal nem hajlandó szankcionálni a TIGÁZ-t semmi nem kényszeríti jogkövetésre, ami elfogadhatatlan.
  Elfogadhatatlan, hogy miközben a Polgári Törvénykönyvünk (1959. évi IV. törvény) védi a jó hírnévhez való jogot, a szolgáltató az 1950-es éveket idéző módon tömegeket vádol meg és kényszerít bele egy hosszú és költséges eljárásba, különösen annak figyelembevételével, hogy az alaptalanul megvádolt fogyasztók jelentős része jogilag képzetlen, alacsony keresetű, így a jogainak érvényesítésében jelentősen korlátozott.
  Éppen ezért, álláspontom szerint Magyarország fogyasztóvédelmi szerveinek, nevezetesen a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak és a Magyar Energia Hivatalnak lenne a feladata az, hogy a szolgáltató túlkapásai ellen fellépjen.
  Tekintettel arra, hogy mégsem teszik bennem felmerül a kérdés jól van-e ez így?
  Szerintem nincs.
  Az ellenérdekű fél képviseletében eljáró Száraz Gábor TIGÁZ szóvivő érvelése lehet, hogy némelyeknek, így a MEH és NFH kormánytiszviselőknek jól hangzik és el is fogadható, de álláspontom szerint több ponton nem igaz az alábbiak miatt:
  Sajtóhírek szerint a szolgáltató gázszerelői minden befizetett, több, mint félmillió Forintos kötbérből kb. 30.000 Ft-ot kapnak jutalmul. Jelen keresetek mellett ez arra ösztönzi a garantált bérminimumon foglalkoztatott gázszerelőket, hogy minél több fogyasztót gyanúsítsanak meg.
  Tekintettel arra, hogy semmilyen szankcióval nem jár a fogyasztók válogatás nélküli, gázlopással történő megvádolása, – mivel ez egyben jó pénzkereseti lehetőség- a gázszerelők élnek is vele.
  Ezt követően az órát bedobozolják, ami az ellenérdekű fél, azaz a TIGÁZ raktárában van mindaddig, amíg meg nem küldik a szakértőnek.
  A szakértőt a felek nem közösen választják, hanem a TIGÁZ választ azok közül, akikkel keretszerződése (tartós megbízási jogviszony) van.
  Természetesen a TIGÁZ csak azon igazságügyi szakértőkkel köt szerződést, azaz azoknak ad megbízást, akik többnyire az Ő érdekeinek, elvárásainak megfelelő szakvéleményt készít.

  Az olyan szakértő, akinek a megélhetése függ a megbízásoktól természetesen nem tekinthető elfogulatlannak, így Száraz Gábor állítása számomra nem elfogadható.
  A szolgáltató által fizetett „független” igazságügyi szakértők (mágnesezés gyanúja esetén) olyan, úgynevezett polarizációs fóliának a mérési eredményére alapozzák a szakvéleményt, amely fólia a gyártó nyilatkozata szerint kizárólag tájékoztató jellegű mérésekre alkalmas, azaz szakértői bizonyító ereje nincs, joghatás kiváltására nem alkalmas, a szolgáltató ez alapján mégis kiszabja a több, mint félmillió Forintos kötbért. Száraz Gábor TIGÁZ szóvivő álláspontja szerint ez jogszerű, szakszerű, tisztességes eljárás, amelyet ellen sem az NFH, sem a MEH vitat.

  Érdekes és a TIGÁZ koncepcionális eljárását támasztja alá a Víz-Gáz-Fűtéstechnika szaklap 2011. decemberi számában megjelelő cikk főszerkesztői összegzése, amely szerint –a hozzájuk eljuttatott iratanyag alapján- a TIGÁZ szakértője már aznap elvégzi a vizsgálatot és elkészíti a szakvéleményt amely napon erre a szolgáltató felkéri, és amely gyorsaság még a XXI. században is kissé életszerűtlen, hacsak nem valóban egy jól kimunkált, koncepcionális eljárásról van szó.

  Sok kiszolgáltatott, jogilag képzetlen, alacsony keresetű panaszos el sem megy a vizsgálatra, mivel ez számára szokatlan, költséges procedúra (utazás, szabadság stb.), amely esetekben a „független” igazságügyi szakértők ezt többnyire a fogyasztó terhére értékelik úgy, hogy a fogyasztót marasztaló szakvélemény születik, amelynek alapján a szolgáltató kiszabja a több, mint félmillió Forintos kötbért.

  Amennyiben a fogyasztó ezt követően rabruhában demonstrál a TIGÁZ ügyfélszolgálata előtt, a sajtóhoz, az ombudsmanhoz, a rendőrséghez, vagy a törvényességet felügyelő ügyészséghez fordul esetleg mentesülhet a fizetési kötelezettség alól, azonban ez a ritkább eset.

  Sokkal gyakrabban fordul elő az, hogy a fogyasztóvédelmi szervezeteket az alábbihoz hasonló, kétségbeesett levelekkel keresik meg:

  „Tisztelt Címzett!

  Sajnos mi is bekerültünk ebbe a gázórás csapdába. A vád „mágnesezett az óra˝.
  Anyagi helyzetünk nem engedi, hogy segítséget kérjünk, érdeklődtünk ugyan de kb. 40.000 Ft.- szükséges indulásnak.

  Férjem leszázalékolt nyugdíjas, én munkanélküli.

  A helyzetünk elkeserítő, és kilátástalan.
  2102.02….-én lesz az óra felülvizsgálata.

  Ahogy itt olvasgatom a hozzászólásokat, ha ők azt mondják, hogy mágneses az óra, akkor az is lesz!

  Mit tehetünk? Nincs rá mód, hogy ügyvédet fogadjunk.

  Attól tartunk,hajléktalanná tesznek minket, mert nem tudjuk kifizetni az emlegetett 540.000Ft büntetést.

  Törvénytisztelő emberekként öregedtünk meg, mindig az igaz utat keresve.

  Most meg Tolvajnak titulálva, mindent lerombolnak.

  Tehetünk vajon valamit? Várjuk a tanácsát.

  Köszönettel: …..né”

  Száraz Gábor TIGÁZ szóvivő válasza Süveges Gergő kérdésére, miszerint Ők nem használják ki a fogyasztók tudatlanságát, jogi képzetlenségét, anyagi, társadalmi helyzetét a fenti levél tükrében enyhén szólva valótlan állítás.

  Számomra felháborító, hogy ma, a XXI. században, egy jogállamban ilyen, 1950-es éveket idéző, koncepcionális szolgáltatói visszaélések tömegesen megtörténhetnek úgy, hogy azt senki nem szankcionálja.

  Vajon mit szólnának hozzá, a TIGÁZ dolgozói, ha az Ő módszereiket alkalmazva a rendőrség 52,7%-ban alaptalanul gyanúsítaná meg Őket, vagy az ügyészség 52,7%-ban alaptalanul emelne vádat ellenük?

  Az, hogy sokan vételeznek szabálytalanul még nem jogosítja fel a TIGÁZ-t arra, hogy a fogyasztóikat válogatás nélkül meghurcolják, megrágalmazzák és a bíróság próbáját kiálló bizonyítékok hiányában is, folyamatosan köztörvényes bűnözőként kezeljék, közel félmillió Forintos kötbér megfizetésére kötelezzék csak azért, hogy megszerezzék a multinacionális cég vezetése által kitűzött profitot.

  Azt, hogy a szolgáltató megengedhetetlen koncepcionális gyakorlatot folytat, amelynek következményei alól a rendőrség segítségével lehet (csak) mentesülni az alábbi, napokban megjelent cikk támasztja alá:

  http://fn.hir24.hu/gazdasag/2012/01/30/%28ti%29gazos-ugyek/

  2012. február 03. 08:18
  http://videotar.mtv.hu/?k=tig%C3%A1z

 3. GT szerint:

  A gázórát gyártó cégek honlapján agyártók maguk állítják, hogy a mágnesezés lehetetlen. Ha olyan gázóra van feltéve, akkor hogyan lehet mégis?
  Ha nem olyan van feltéve, akkor mirt nem olyat vesznek?

  Senki ne fizessen! A hivatkozás, hogy a kül/belsérelmi nyom gázlopásra utal, jogilag nem áll meg. Semmit nem bizonyít. Bármilyen behajtás csak jogi végzéssel lehetséges. Der mégjobb, ha az „áldozat” még a szolgáltató előtt a bírósághoz fordul. Nem akarom elhinni, azt, hogy olyan mélyre süllyedt volna az igazságszolgáltatás, hogy elítéljenek olyan fogyasztót aki tényleg(!!!!!) nem lopott. Persze van olyan is aki lop, csak hazudik, tudom, de sok olyan is aki nem. Őket potenciális bűnözőnek kezelni bűn!

 4. murphyka szerint:

  Iparág lett a „szabálytalan vételezés” utáni kötbér fizetés.Ez minden szolgáltatóra vonatkozik. Ártatlan embereket hurcolnak meg, gyanúsítanak lopással. Egy lepattogzott festéknyom, egy karcolás elég a több százezres bírságok kiszabására.Mindössze 40%-ra sikerül rábizonyítani a vétséget. A többi meg fizet, mert a szolgáltatók behajtó cégekkel fenyegetőznek. Ne essetek pánikba, mert az igazság ha nehezen is de ki fog derülni. Minél több eset kerül nyilvánosságra annál kevesebb az esélye az ártatlanok megbüntetésének.

 5. Parács Péter szerint:

  Basszuskulcs! Nekem is tele van a hócipőm. Gáz, hogy kvázi megvádoltak a gázóra állítólagos mágnesezésével, mint ahogy egyik ismerősömet is. Neki azonban volt annyi esze, hogy még a helyszínen bebizonyította egy cérnára kötött varrótűvel a rágalmazást.
  Köztudottan a mágnes vonza a vasat, ez a varrótű azonban mozdulatlan maradt az óra doboza előtt ami fémből van.
  Nekem leszerelték az órát, miközben a másik gázos emberke elkezdte felvenni a jegyzőkönyvet az ellenőrzésről. A másikat igy nem láttam mit csinál. Az órát leszerelés után tesztelték és az egyik csonkon mágnesezést állítottak. Én kértem nézzék már meg a másik csonkot is. Ott viszont nem volt semmi. Kérdezem, ha az órára mágnest tettem volna a másik csonk miért mutathatott nullát. Ebben a témában sokat érdeklődtem. Megtudtam azt a fizikai hatást, hogy a műagyag elektrosztatikusan befolyásolja a mérőeszközöket is. Waklen-inverzió, mely szerint vizes oldatban lassúbb, mint gázfázisban. Ha gázórában műanyag fogaskerék van, akkor lehet az óra többet számol. Másrészt a műanyagot nem foglya a mágnest. Egy biztos! Ez nagy szemétség.

 6. PethBoret szerint:

  Én Víz-gáz- központifűtés szerelő vállalkozó vagyok. A joghoz annyi közöm van, hogy munkaügyi pert indítottam az előző munkáltatómmal szemben 2 éve. Eddig 200 000 Ft-ba került, és bár egyértelműen igazat adtak, a per mégis folytatódik, mert ez tárgyalásonként 20 000 Ft-omba kerül. Előző hozzászólónak üzenem tehát, hogy a Magyar Jog, bizony igen mélyre sűlyedt.
  Ez mégsem jelenti azt, hogy lehajtottfővel fizetni kéne. Egyrészt, mert a Gázórák hatásos mágnesezése csak nagyerejű mágnessel, és csak a hátoldalon, vagy fenéklemezen lehetséges. Ezt a szolgáltató is elismeri de ezen a honlapon
  http://www.mgazszerviz.hu/magneses-manipulalas/
  korrekt információk, érthető magyarázat található. Én éppen holnap megyek Gödöllőre egy hasonló ügyben „vitatkozni”. Ímmár 3X ebben az életben. Az első két alkalommal a szolgáltató kénytelen volt elismerni a hibáját, és elnézést kért a fogyasztótól. Mert bár a jog betegeskedik, de a fizikát nem lehet megtagadni. Ha valaki mégis meg akarja, hát pereljen ő! A lényeg, hogy mindig, minden megkeresésre bizonyítottan válaszolni kell!
  Bárkinek hasonló problémája van, szívesen segítek személyesen, vagy a honlapomon.
  Üdvözlettel: Both Péter

 7. Peti szerint:

  Miért nem a gázszolgáltató bizonyítja,hogy eleve,nem mágnesezett gázmérő került fel.Hiszen a fogyasztó sem lát bele.
  Felszerelés előtt,is történhetett velük valami,például egy raktárban.Egészen véletlenül.
  2000be ilyen könnyen manipulálható órákat üzembe helyezni?Kérje számon a gyártótól.

 8. kis jános szerint:

  a müanyagok nem mágnesezhetők. sajnos vannak pld-ul miskolcon olya, magukat szakértőnek nevezett előlények, akik 50 ezer foríntert hamis „szakvéleményt” adnak.

 9. Mata Imréné szerint:

  Olvasgatván a cikkeket nekem is van a TIGÁZ-zal nem kis problémám.Családi házban lakom egyedül.2008 dec 10-től 2009 ápr 4-ig használtam a gázt fűtésre semmi másra,mivel melegvíz folyik a csapból (melegvíz jön a csőből,minden féle melegitések nélkül) és főzésre meg palackos gázom van.Erre az időszakra kaptam egy 229000 ft-os gázszámlát.Kértem a gázosoktól részlet fizetési lehetőséget még 2009-ben mivel beteg lettem és leszázalékolás alatt álltam.Summa -summárum ugy elutasitották ahogy volt a kérelmet egyszerűbb volt nekik elárvereztetni az autóm és a házamra rátetetni a fennmaradó összeget.Azt már lesem írom hogy milyen utón-módon történt a végrehajtás.Levelezgetések,feljelentések,ügyvédek és még sehol nem tartok mert igazából a segítség nyújtásra senki nem hajlandó.Meghurcoltatások betegen.Gusztustalan amit megengednek maguknak,pedig csak egy szolgáltató akiknek a segítség nyújtása a fogyasztókkal szemben egyenlő a nullával.A méltányossággal,a humanitással és az emberséggel kapcsolatokkal való dolgokról nem is szólva.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük